Siste poster

Kvalitetsløftet

2015 nærmer seg med stormskritt, og mer enn 100 BMTF-byggmestere er nå klar til å ta fatt på vår nye Boligtilstandsrapport™. Dette er selvfølgelig ikke nok til å dekke hele markedet enda, men siden BMTF har krav til både teoretisk og praktisk byggteknisk utdannelse kan man ikke forvente...

Offentlig godkjenning a...

18. November 2014 BMTF jobber videre med å få til en offentlig godkjenning av takstmenn i Norge. I dag finnes det ingen ordning for å kvalitetssikre verken takstmenn eller den jobben som utføres. Det må bli tryggere for folk å kjøpe bolig.  Dette ønsker BMTF å gjøre noe med. I dag er...

Unngå boligfellen

I Aftenbladet Bolig 19/10-2014 står det at kun halvparten av boligkjøperne leser den informasjonen som er tilgjengelig. Det blir muligens ikke flere som begynner å lese informasjon når det etter nyttår blir mer informasjon. Bransjen har et ansvar og kan legge til rette for at det blir...

Byggmester : Vårt mål e...

Byggmester = trygghet Vår målsetting er at byggmesteren skal være det naturlige førstevalget i enhver bolighandel. Byggmesteren må på banen for å rydde opp i et marked som, pr i dag, ikke gir en god nok trygghet for hverken kjøper eller selger. I dagens boligmarked er det dessverre en...

La fagfolk utføre din t...