BMTF går foran i takstbransjen

BMTF har, som foreløpig eneste takstforbund, takket ja til et samarbeid der Protector forsikring utvikler en befaringsapplikasjon og BMTF står for rapportinnhold. Hensikten er å forbedre rapportkvaliteten på tekniske tilstandsrapporter. Dette samarbeidet har klart oppmerkede ansvarsområder, der Protector stiller med et digitalt verktøy som sikrer at alle bygningsdeler er gjennomgått og undersøkt, mens BMTF har ansvar for det faglige rammeverket, altså hva som skal undersøkes, og hvordan. I tillegg stiller forbundet med fagkompetansen til å gjøre det.

Med dette er BMTF med på å innføre en ny bransjestandard, der Eierskifterapport er grunnlaget for økt trygghet innen bolighandel.

For BMTF betyr dette at vi snart får se at våre takstmenn har det beste verktøyet til utfylling av rapporter, sammenliknet med andre. For Protector betyr en større forutsigbarhet i forhold til objektene de forsikrer. Den store vinneren er likevel forbrukeren.

At Eierskifterapport, som er den eneste rapporten i bruk i dagens marked basert på NS 3600, styrkes med et slikt verktøy er svært positivt. Flere boliger vil tilbys på markedet med tydeligere informasjon om tilstand, enklere layout og betydelig økt trygghet om at alle bygningsdeler er undersøkt. Dette er et verktøy som gjør jobben enklere og tryggere for BMTFs takstmenn.

Hva innebærer dette samarbeidet?

Protector stiller et verktøy til disposisjon, men har ingen mulighet til å påvirke innholdet i rapportene som lages med verktøyet. Det er BMTF som definerer hva som skal undersøkes, og det er forbundets takstmenn som produserer innholdet. Dette samarbeidet er innføring av en gjensidig kvalitetssikring som eiendomshandelen har etterspurt i flere år.

Hva innebærer samarbeidet ikke?

BMTFs takstmenn vil ikke være i noen særposisjon hos Protector, og det legges ikke opp til at forbundets takstmenn skal engasjeres av Protector i tvistesaker. BMTF arbeider for forbrukeren i forbindelse med eierskifte, og vil fortsette med det i fremtiden også. Dette betyr at BMTFs takstmenn får et forsprang, men det er ikke forespeilet at dette er et verktøy som gis eksklusivt til BMTF. Dette er et verktøy som vil bli en bransjestandard i fremtiden, og foreløpig er BMTF eneste forbund som kan tilby denne oppgraderte tryggheten til forbrukeren.

For BMTF har uavhengighet vært avgjørende for at dette samarbeidet skulle bli en realitet. En forutsetning for alle parter har således vært at BMTF sin rapport implementeres i Protector sin applikasjon. Ved å kontrollere innholdet og kravene til takstmannen, er BMTF og forbrukeren, sikret rapporter av høy kvalitet, som gir reell trygghet. Eierskifterapporten har vært tilgjengelig på markedet i over et år, med tusentalls rapporter produsert. Det har fortsatt ikke resultert i en eneste tvist.

Både takstmenn og forsikringsselskap lever av lavt konfliktnivå. Med en slik utfyllingsapplikasjon som leveres av Protector vil takstmenn få et enkelt og selvforklarende brukergrensesnitt, tilrettelagt for bruk i felten, med alle nøkkelfunksjoner tilgjengelig offline. Rapportene vil i hovedsak kunne fylles ut på befaring, noe som er en fordel fordi informasjonen og inntrykkene vil være ferskvare. Når Eierskifterapporten lanseres med et slikt verktøy i bunnen vil dette være en vinn-vinn-vinn-situasjon.

Alle vinner. Takstmenn, forsikringsselskap og viktigst av alle, forbruken.