Byggmester

Jeg er byggmester og ønsker mer informasjon om medlemskap, Boligtilstandsrapport™, skadetakst, fagmann på visninger – eller jeg har noe annet på hjertet. Send en mail til post@bmtf.no