Fagmann på visning

Når du skal gjøre en av de viktigste investeringene i ditt liv, kan det være lurt å ta med en fagmann på visning.fpv5-270x250@2x

De fleste som har kjøpt seg en bolig vil nok si at fagmann på visning er den beste investeringen du, som huskjøper, kan gjøre før du bestemmer deg for noe. 

Noen boligselgere vil kanskje tenke at en fagmann på visning er ute etter å finne feil. Det er riktig. En feil eller en mangel behøver ikke å være avgjørende for om et kjøp kan gjennomføres. Selv om det kan synes som om feilen eller mangelen er alvorlig, kan det være at en byggmester vil se på feilen som en bagatell som enkelt kan rettes med små midler.

Det vil si han forklarer hvordan en feil kan rettes og hvilke kostnader det medfører.

Når en ny eier kjøper og overtar en bolig vil det som oftest bli endringer i bruken. Dette kan medføre tilpasninger, som kan medføre ombygginger. En fagmann på visning vil også kunne bistå med råd, prisoverslag og ikke minst forslå gode løsninger på hvordan en bolig kan tilpasses nye eiere.

En byggmester har både den praktiske og den teoretiske utdannelsen. Byggmesteren har i tillegg planlagt og utført samtlige bygningsdeler i en bolig. Byggmesteren kjenner til svakhetene. Vi er heller ikke overrasket over at byggmesteren, for mange, vil være det naturlige førstevalget.