Nettbasert kurs i Boligtilstandsrapport™

Nettbasert kurs i tilstandsrapport ved omsetning av bolig

Generelt om kurset – Påmelding

Emnene tar for seg teori knyttet til Eierskifterapport™ som bygger på deler av NS 3600, boligtaksering og aktuelle juridiske emner. Sentrale begrep som arealmåling og verdisetting er en del av kurset.

Løpende opptak

Sted: Nettbasert

Innhold i kurset:

 • Dokumentasjon
 • Arealmåling
 • Rapportskriving
 • Tekniske forskrifter
 • Teknisk verdi
 • Ulovfestet profesjonsansvar og aktuelle lover
 • Taksering
 • El.kontroll
 • Radon
 • Bygningsbiologiske skader.
 • Miljø

 Nytt kurs starter: Første mandag i hver måned.

Omfang: Ett semester med nettbasert kurs – I tillegg er det en samling med praktisk gjennomgang av tilstandsanalyse på en enebolig.

Organisering: Kurset er organisert som et nettbasert kurs. Kurs i tilstandsrapport™ har som mål å gi en innføring i teknisk tilstandsanalyse av boliger, i tillegg til vanlig taksering av boliger. Det blir lagt vekt på arealmåling, tekniske forskrifter og jus.

Opptakskrav: Byggmester og betalt årlig avgift i mesterbrevnemnda

På Mesterbrev.no kan du sjekke om du har rett til å benytte mesterbrevet.

Påmelding

Pris for kurs: kr. 42 600.-

Klasserom på nett: Studiet har sitt eget klasserom på nett. Her vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om alt som skjer i klassen din. Her finnes oppslagstavler og chat hvor du kan ha kontakt med medstudentene og faglig ansvarlig. Her vil du også finne undervisningsopplegg, delprøver og eksamen. Er du byggmester, så har du den bakgrunnen som kreves.

Kontakt post@bmtf.no

Veien videre Kurs i skadetaksering.

Les mer om takstmann-utdanning på Mesterskolen og hvordan bli takstmann.

Nettbasert kurs

Boligtilstandsrapport™