Ny software – Samme rapport!

Protector forsikring har denne våren lansert et nytt dataverktøy for utarbeidelse av BMTFs Eierskifterapport™ for å forenkle utfylling av rapporten. På denne måten kan takstmannen bruke mer tid på å undersøke boligen og selvfølgelig mindre tid på utfylling av selve rapporten. Dataverktøyet er en APP for iPad, som er bygget på BMTFs Eierskifterapport™ i sin helhet.

Protector har, i likhet med BMTF, under hele utviklingen vært tydelig på at de ønsker grundigere tilstandsrapporter enn det som leveres i markedet i dag. BMTFs Eierskifterapport™ er den grundigste tilstandsrapporten som leveres i markedet i dag, og den er utelukkende laget for å redusere konfliktnivået.

BMTF har selv utviklet det faglig rammeverket i rapporten som bygger på deler av NS3600, men med vekt på risikokonstruksjoner og tekniske forskrifter. Generelt er referansenivået byggeforskrifter som var gjeldende når bygningen/bygningsdelen ble byggesøkt.

Både fra Protector og BMTF har det vært tydelige grenser for hvem som har ansvaret for hva og hvilke ansvarsområder de er best på. Protector sitter med mye kunnskap om hvilke bygningsdeler det knyttes mest usikkerhet rundt og hva som er typiske risikokonstruksjoner og BMTF har det faglige ansvaret.

Siden BMTF sannsynligvis har Norges sterkeste byggfaglige miljø med mer enn 500 takstmenn som alle har en mesterutdannelse innen fagområdet bygg, er det også naturlig at BMTF tar det ansvaret som gjelder det byggfaglige i rapporten.

I og med at BMTF er det eneste uavhengige takseringsforbundet i Norge, og at de samtidig har så tydelige retningslinjer gjennom det etiske regelverket og forbundets vedtekter, vil takstmannen utvilsomt fortsatt være å regne som en uavhengig takstmann. Samarbeidet med Protector er derfor uproblematisk og i aller høyeste grad sammenfallende med det som bør oppfattes som god takseringsskikk.