Offentlig godkjenning av takstmenn

18. November 2014

BMTF jobber videre med å få til en offentlig godkjenning av takstmenn i Norge. I dag finnes det ingen ordning for å kvalitetssikre verken takstmenn eller den jobben som utføres. Det må bli tryggere for folk å kjøpe bolig.  Dette ønsker BMTF å gjøre noe med. I dag er Adm. dir. Jitse Buitink og fagsjef Lars Ulriksen i møte med statssekretæren i Kommunalog moderniseringsdepartementet Per Willy Amundsen for å spille ballen over til politikerne.