Takstmann? Bytte forbund?

For å redusere antallet konflikter i boligmarkedet har vi et ufravikelig krav om at takstmannen må være mester i et av byggfagene. Det vil si; at takstmannen finnes i mesterregisteret.

Nesten hver uke er BMTF i kontakt med takstmenn som ønsker å bytte forbund. Dessverre må vi ofte si nei fordi mange takstmenn i andre forbund ikke har rett byggfaglig bakgrunn.

Nettbasert kurs:
Oppstart hver måned.