BMTF går foran i takstbransjen

BMTF har, som foreløpig eneste takstforbund, takket ja til et samarbeid der dBare Media  utvikler en befaringsapplikasjon og BMTF står for rapportinnhold. Hensikten er å forbedre rapportkvaliteten på tekniske tilstandsrapporter. Dette samarbeidet har klart oppmerkede ansvarsområder, der dBare Media stiller med et digitalt verktøy som sikrer at alle bygningsdeler er gjennomgått og undersøkt, mens BMTF[…]

BMTFs fagsamling 2016

Omtrent 4 ganger i året møtes takstmenn i BMTF for faglig utveksling og påfyll i nærheten av en av landets store flyplasser. Innholdet i disse samlingene varierer. Denne gangen hadde fagdagansvarlig, Kjell Lofstad, skrudd sammen et program som både økte medlemmenes kompetanse om fuktmåling, og i tillegg ga de en innføring i BMTFs siste store[…]

Hva er en Eierskifterapport?

Eierskifterapport™ er en av flere tilstandsrapporter basert på Norsk Standard NS 3600, som tilbys i forbindelse med salg av bolig. Den skiller seg først og fremst ut ved at den er en enkel, men likevel grundig tilstandsrapport som retter søkelyset på de bygningsdeler hvor det erfaringsmessig oppstår en del konflikter mellom kjøper og selger. En vesentlig[…]