Tilstandsrapport_Bolig

En forskrift som vil fungere

Fagsjefen i BMTF tror at den nye forskriften til avhendingsloven vil fungere. «Selv om man ikke regulerer minimumskompetansen for takstmenn har vi god tro på at denne forskriften vil fungere», sier Fagsjef i BMTF Lars E. Ulriksen. Han forteller videre at takstmenn i BMTF, i realiteten, har benyttet denne forskriften siden 2015. Forskriften er i[…]

Fagsamling – Coronavirus

Ettersom norske helsemyndigheter ikke kan vise at de har noen kontroll på dette viruset i Norge, ser vi oss nødt til å utsette fagsamlingen 24/4-2020. Årsaken er at de fleste har personer i nær omgangskrets med underliggende sykdommer som kan få alvorlige konsekvenser ved smitte av coronaviruset. Vi tar ikke sjansen på være et mulig[…]

BMTF 5 års jubileum

70 bygningskyndige takstmenn møtte frem på Gardermoen den 22 januar 2019 for å feire Byggmestrenes Takseringsforbunds 5 års jubileum, sammen med foredragsholderne Christian V. Dreyer fra Eiendom Norge og Alexander Amsrud fra Protector forsikring. I løpet av disse fem årene har BMTF blitt den nest største aktøren i takseringsbransjen. De fleste vil nok kjenne BMTF[…]

Praktisk byggfaglig kompetanse på agendaen hos Justisdepartementet

Offentlig regulering av takstbransjen er noe alle forbund ønsker velkommen. Også BMTF. Men BMTF er opptatt av at riktig kompetanse legges til grunn for denne reguleringen. Derfor møtte daglig leder i BMTF, Frank Ravna og informasjonssjef i BMTF Anders Olsen til en hyggelig prat med statssekretær i justisdepartementet Ove André Vanebo hvor BMTFs syn på[…]

Bør takstmannen være fagmann?

Frank Ravna, BMTF «Bør takstmannen være fagmann?» Dette har jeg alltid trodd var et retorisk spørsmål som alle visste svaret på. Slik er det ikke. Når man skal ta tak i et problem og endre det til det bedre, har jeg lært at det er viktig å finne kilden til problemet, for å kunne eliminere[…]

Takstmann? Bytte forbund?

For å redusere antallet konflikter i boligmarkedet har vi et ufravikelig krav om at takstmannen må være mester i et av byggfagene. Det vil si; at takstmannen finnes i mesterregisteret. Nesten hver uke er BMTF i kontakt med takstmenn som ønsker å bytte forbund. Dessverre må vi ofte si nei fordi mange takstmenn i andre[…]

Er det viktig at takstmannen er mester?

Ved omsetning av boliger skal det i fremtiden være en teknisk tilstandsanalyse av boligen; en byggfaglig rapport som både kjøper og selger kan ha behov for. I det nye markedet vil det bli behov for byggekyndige takstmenn som kan synliggjøre hva som er feil ved boligen, og hvordan dette kan repareres. En byggmester vurderer alle[…]

Takstmann og Eierskiftrapport

Verdien av den tekniske verdien

Det er tre momenter som avgjør prisen på en bolig: beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Beliggenheten avgjør om du kjøper bolig. Boligens tekniske tilstand er årsaken til at bolighandelen havner i tingretten. Det er derfor veldig viktig at man, som takstmann, synliggjør den reelle tekniske verdien på en bolig i tillegg til å redegjøre for feil[…]

Byggmester i Møre og Romsdal

Takstmann i Møre og Romsdal Onsdag 23. september er BMTF i Ålesund for å møte mestere i byggfag. Bor du i området og er mester i byggfag? Ønsker du å vite litt mer om Norges eneste takseringsforbund med Fagmann-garanti? Hvordan kan du som mester i byggfaget være med på å rydde opp i et boligmarked som[…]

Byggmester i Tromsø – Bodø

Byggmester i Tromsø – Bodø Tirsdag 25. og Torsdag 27. August er BMTF i henholdsvis Tromsø og Bodø for å møte mestere i byggfag. Bor du i området og er mester i byggfag? Ønsker du å vite litt mer om det raskest voksende takseringsforbundet i Norge og hvordan du kan være med på å sikre[…]