BMTF 5 års jubileum

70 bygningskyndige takstmenn møtte frem på Gardermoen den 22 januar 2019 for å feire Byggmestrenes Takseringsforbunds 5 års jubileum, sammen med foredragsholderne Christian V. Dreyer fra Eiendom Norge og Alexander Amsrud fra Protector forsikring. I løpet av disse fem årene har BMTF blitt den nest største aktøren i takseringsbransjen.

5 års jubileum

De fleste vil nok kjenne BMTF som en dynamisk organisasjon med hovedfokus på å trygge den norske bolighandelen. Siden 2014 har BMTF vært en viktig bidragsyter for å redusere antallet konflikter i markedet fra ca. 15 prosent til under 5 prosent. Til tross for gjentatte trusler om rettslig forfølgelse fra andre aktører i takstbransjen, har BMTF jobbet målrettet for å endre en litt «rufsete» bransje.

Årsakene til at BMTF ble stiftet var mange; En av årsakene var at man åpenbart hadde behov for en «outsider» som kunne se de voksende problemene i takstbransjen fra innsiden, altså et forbund som kunne fortelle at hovedårsaken til antallet konflikter er vår egen bransje; takstbransjen.

Store deler av takstbransjen handler fremdeles den dag i dag om å fraskrive seg ansvar på alle nivåer; såkalte tilstandsrapporter og verditakster som er fulle av ansvarsfraskrivelser og som har relativt lite innhold med byggeteknisk beskrivelser. I denne bransjen er det for øvrig ganske alminnelig å dele ut skylden for det høye konfliktnivået til alle andre enn sin egen bransje. Som regel er det eiendomsmeglerne, forsikringsselskapene for eierskifte, eller en dårlig skrevet avhendingslov som får skylden.

Nå skal det sies at BMTF ikke kunne redusert konfliktnivået i Norge uten hjelp fra store aktører som meglerbransjens eget organ Eiendom Norge, samt forsikringsselskapene Protector forsikring og NCL. Alle disse tre aktørene har vært store bidragsytere i kampen for å øke bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av bolig.

I BMTF har man utviklet en tilstandsrapport for omsetning av bolig som gir en grundig undersøkelse av praktisk talt hele boligen. BMTFs Eierskifterapport™ er den eneste tilstandsrapporten i Norge som er bygget på et faglig rammeverk og denne rapporten gir leseren grundig informasjon om hva takstmannen faktisk har undersøkt.

Mange mener nok at enkelte aktører i takstbransjen har vært mer opptatt av å trygge egne inntekter i bransjen enn å jobbe for en tryggere bolighandel. Det er nok mye sannhet i disse meningene og da er det nok å nevne de mer eller mindre mislykkede monopoliseringsforsøkene som inkluderer obligatorisk Veritas-sertifisering, obligatorisk Boligsalgsrapport, og sist men ikke minst Norsk Naturskadeforsikring, hvor en enkelt takstorganisasjon fikk en særavtale med Landbruksdirektoratet.

I BMTF fortsetter man å arbeide mot en enda tryggere bolighandel i årene fremover.

Tusen takk for 5 fine år.