BMTF går foran i takstbransjen

BMTF har, som foreløpig eneste takstforbund, takket ja til et samarbeid der dBare Media  utvikler en befaringsapplikasjon og BMTF står for rapportinnhold. Hensikten er å forbedre rapportkvaliteten på tekniske tilstandsrapporter. Dette samarbeidet har klart oppmerkede ansvarsområder, der dBare Media stiller med et digitalt verktøy som sikrer at alle bygningsdeler er gjennomgått og undersøkt, mens BMTF har ansvar for det faglige rammeverket, altså hva som skal undersøkes, og hvordan. I tillegg stiller forbundet med fagkompetansen til å gjøre det.

Med dette er BMTF med på å innføre en ny bransjestandard, der Eierskifterapport er grunnlaget for økt trygghet innen bolighandel.

For BMTF betyr dette at vi snart får se at våre takstmenn har det beste verktøyet til utfylling av rapporter, sammenliknet med andre.

At Eierskifterapport, som er den eneste rapporten i bruk i dagens marked basert på NS 3600, styrkes med et slikt verktøy er svært positivt. Flere boliger vil tilbys på markedet med tydeligere informasjon om tilstand, enklere layout og betydelig økt trygghet om at alle bygningsdeler er undersøkt. Dette er et verktøy som gjør jobben enklere og tryggere for BMTFs takstmenn.

Hva innebærer dette samarbeidet?

dBare Media stiller et verktøy til disposisjon, men har ingen mulighet til å påvirke innholdet i rapportene som lages med verktøyet. Det er BMTF som definerer hva som skal undersøkes, og det er forbundets takstmenn som produserer innholdet. Dette samarbeidet er innføring av en gjensidig kvalitetssikring som eiendomshandelen har etterspurt i flere år.

Takstmenn  lever av lavt konfliktnivå. Med en slik utfyllingsapplikasjon som leveres av dBare Media vil takstmenn få et enkelt og selvforklarende brukergrensesnitt, tilrettelagt for bruk i felten, med alle nøkkelfunksjoner tilgjengelig offline. Rapportene vil i hovedsak kunne fylles ut på befaring, noe som er en fordel fordi informasjonen og inntrykkene vil være ferskvare.