Eierskifterapport™

Eierskifterapport™ er utarbeidet med et utgangspunkt i retningslinjene til NS3600 og tekniske forskrifter for å ivareta både kjøper og selgers interesser i en bolighandel. Byggmesteren har utført tekniske tilstandsanalyser av boliger siden tidenes morgen. Det er vel naturlig at nettopp byggmesteren skal fortsette med dette i fremtiden også.


Eierskifterapport™ er en grundig analyse av din bolig, på samme måte som en EU kontroll av bilen din. En kvalifisert fagmann klassifiserer de forskjellige delene av boligen din og angir en tilstandsgrad på dette med tilstandsgrader og fargekoder*.

Fargekoder i rapporten gjør det enkelt å navigere for å finne hva som kan være feil og mangler. Fargekodene vil da være til stor nytte for kjøperen, og selvfølgelig vil det være en trygghet for selgeren. I Eierskifterapport™ vil man på siste side finne forslag til tiltak for å utbedre skader med TG 2 og TG 3.

Den nye standarden, NS 3600, er svært bra, men ikke helt optimal. Vi har forbedret det som vi mener bør forbedres. En Eierskifterapport™ er bygget på den nye standarden NS 3600, men følger alltid tekniske forskrifter som var aktuell når bolig/bygningsdel ble byggesøkt. Eksempel: Et WC fra 1935 behøver ikke å få TG2 om det mangler mekanisk ventilasjon, fordi det var ikke krav til mekanisk ventilasjon i byggeforskriftene fra 1928.

Det er en naturlig del av utviklingen at man ser på vårt nærmeste naboland Sverige. Her benyttes ikke en takstmann, men en besiktningsmann. Mens en norsk takstmann anslår verdi og beskriver farger og stoffer på overflater, undersøker en besiktningsmann boligens tekniske tilstand.

Å undersøke boligens tekniske tilstand er den samme oppgaven som en byggmester alltid har gjort som en naturlig del av sitt yrke. Kunden ringer å lurer på hvorfor taket lekker; byggmesteren gjør en analyse av problemet, fastslår årsaken, og forteller hva det koster å reparere feilen. Det er dette NS 3600 handler om. Hva er galt, og hvordan kan det repareres.

Med den nye tilstandsanalysen ved omsetning av bolig har bransjen distansert seg fra den tradisjonelle takstmannen. Nå er det fagmannen som utfører jobben.

 

© Fargekodene knyttet til tilstandsgradene er utarbeidet av Frank Ravna og skal kun benyttes i rapporter godkjent i samarbeid med BMTF. Fargekodene er beskyttet etter Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).