En forskrift som vil fungere

Fagsjefen i BMTF tror at den nye forskriften til avhendingsloven vil fungere.

«Selv om man ikke regulerer minimumskompetansen for takstmenn har vi god tro på at denne forskriften vil fungere», sier Fagsjef i BMTF Lars E. Ulriksen. Han forteller videre at takstmenn i BMTF, i realiteten, har benyttet denne forskriften siden 2015.

Forskriften er i stor grad lik til BMTFs faglige rammeverk for salg av bolig.

Ser man på konfliktnivået i markedet, så finnes det praktisk talt ikke konflikter når man benytter takstmenn fra BMTF med BMTFs Eierskifterapport™. Denne rapporten er for øvrig bygget på det nevnte rammeverket.

I den øvrige delen av bransjen som benytter diverse andre, mer eller mindre tilfeldige rapporter er det konflikter i så mye som 20 % av alle boligsalg ifølge Forbrukerrådet. Dette er ikke tilfeldigheter, tror Ulriksen.

I denne bransjen vet de fleste at BMTF har stått i spissen for en tryggere bolighandel, og også vært en pådriver for å øke kompetansekravene for takstmenn.  Vi tenker at departementet har vært godt kjent med BMTFs ryddearbeid i bransjen, siden minimums kompetansekrav ikke er spesifikt nevnt i forskriften.

Når det gjelder minimums kompetansekrav for å utføre tilstandsrapporter, så tror Ulriksen at dette vil regulere seg selv på sikt, når flere aktører blir mer bevisst på hvem som kan utføre tilstandsrapporter og hvem som ikke kan utføre denne jobben.

En takstmann som ikke har byggfaglig bakgrunn kan nok utføre en verditakst, men ikke en tilstandsanalyse.

Ulriksen legger videre til at håpet er at andre i bransjen vil ta det ansvaret som følger på veien til en tryggere bolighandel, og følge etter BMTF sine faglige krav til de som utfører tilstandsrapporter ved salg av bolig.