Er det viktig at takstmannen er mester?

Ved omsetning av boliger skal det i fremtiden være en teknisk tilstandsanalyse av boligen; en byggfaglig rapport som både kjøper og selger kan ha behov for.

I det nye markedet vil det bli behov for byggekyndige takstmenn som kan synliggjøre hva som er feil ved boligen, og hvordan dette kan repareres.

En byggmester vurderer alle typer bygningsdeler i boliger, kjenner de fleste vanlige byggeteknikker og de fleste vanlige byggeproduktene i markedet. En byggmester kjenner også til de svake punktene på våre tradisjonsrike trehus og vet hvor og hvordan feil skal finnes. En byggmester vet også hvordan boliger skal repareres.

Les mer om dette i Byggmester Frank Ravnas innlegg om det nye markedet på trygg-bolighandel.no