Om oss

Byggmestrenes Takseringsforbund organiserer hovedsaklig takstmenn med mesterbrev i byggfag. Forbundets uttalte mål er en reell kompetanseheving av tilstandsanalyse av norske hjem i tråd med skjerpede rettningslinjer internt i bransjen, som også forventes fulgt opp av myndighetene. For BMTF er det viktig at forbrukerne vet hva de får når de kjøper bolig, og samtidig at alle involverte parter skal kunne føle seg trygge på at rapportene er utført av fagfolk. Rapportene skal være tydelige og enkle å forstå for den som leser de, enten det er advokater, fagpersoner eller en helt alminnelig førstgangskjøper. Disse tilnærmingene vil bidra til å redusere dagens konfliktnivå i eiendomsbransjen.

Byggmestrenes Takseringsforbund ble stiftet i januar 2014, og er stolte av å være Norges raskest voksende takseringsforbund, med over 750 medlemmer. Forbundet har raskt fått en posisjon i bransjen der det blir hørt, og det jobbes målrettet og bredt for å få gjennomslag for sine kjernesaker; Grundige, lettfattelige og oversiktlige rapporter utført og levert av rette fagfolk.

Eierskifterapport™
Byggmestrenes Takseringsforbund er det eneste takseringsforbund i landet som har utviklet et faglig rammeverk som satt standarden til denne rapporten. Den ble utviklet i et teknisk-utvalg som bestod av byggmestere, murmestere, ingeniører og takstmenn.