Fagsamling oktober 2022

Nye takstmenn uteksaminert fra Mesterskolen. F.h. Stian Gjerløw, Børre Åserud, Joakim Birkås Sleire, Geir Kåven, Kim-Andre Lotterud – Ekte fagfolk.

Fagsamlingen i oktober var første gangen BMTF utleverte fysiske diplomer til nye takstmenn, vi gratulerer.
Vi ser en stor pågang fra byggkyndige som nå ønsker å utdanne seg til takstmenn, både nye og fra andre forbund. Dette har trolig noe med å gjøre etter at forskriften til avhendingsloven tredde i kraft januar 2022.

Jim Holm-Johansen og Morgan Pedersen (styrets leder)

Sølvhammeren
BMTF har hatt som tradisjon å dele ut en pris til et av våre medlemmer som på en eller annen måte har bemerket seg.
Hammeren har ikke vært delt ut siden 2019 pga av Covid situasjonen vi har vært gjennom.

Sølvhammeren 2022 gikk til Jim Holm-Johansen.