Falsk trygghet eller trygg bolighandel?

Når man jobber for en trygg bolighandel, eller for å si det slik, en tryggere bolighandel enn det som har vært før, bør man se på alle momentene før man kan se om det arbeides i riktig retning.

Trygg Bolighandel skriver at alle bør kreve tilstandsrapport ved kjøp av bolig. Det er forsåvidt bred enighet om i markedet. Problemene er at enkelte tilstandsrapporter kan være med på å lure såvel kjøper som selger.  I enkelte tilstandsrapporter er det en takstmann(uten el-kompetanse) som utfører en forenklet elektrisk og brannteknisk kontroll av boligen. Takstmannen skal ikke gjøre annet enn å se.

BMTF mener at dersom man ikke registrert elektroinstallatør, så skal man ikke utføre noen elektrisk kontroll. Dette vil bare være med på å gjøre forvirringen større, enn den har vært tidligere, omkring en bolighandel.

I BMTFs eierskifterapport som kun utføres av takstmenn med byggmesterutdannelse tar man avstand fra å blande roller slik. Les mer om Trygg Bolighandel her.