Finn en takstmann

finn-takstmann.no kan du nå finne en liste over godkjente takstmenn for Eierskifterapport™. Finner du ikke en i ditt distrikt, kan du kontakte din lokale byggmester.

Verdensmester og byggmester

Når det gjelder tilstandsanalyse på boliger er en byggmester i særklasse. For det første har vi i Norge en helt spesiell byggestil som kun er å finne i Sverige og Finland, foruten i Norge. I andre land har man ingen tradisjon for bygging av trehus på samme måte som de nevnte landene. En norsk byggmester vil dermed være en verdensmester på å utføre tilstandsrapporter på norske boliger. Det er ingen som kan den norske byggeskikken bedre enn en norsk byggmester. Byggmesteren er med andre ord verdensmester i å utføre tilstandsrapporter på vår stolte tradisjon.