Hva er en Eierskifterapport?

EierskifteBilde

Eierskifterapport™ er en av flere tilstandsrapporter basert på Norsk Standard NS 3600, som tilbys i forbindelse med salg av bolig. Den skiller seg først og fremst ut ved at den er en enkel, men likevel grundig tilstandsrapport som retter søkelyset på de bygningsdeler hvor det erfaringsmessig oppstår en del konflikter mellom kjøper og selger.

En vesentlig forskjell på denne rapporten, og andre alternativer i markedet, er at det kun er fagfolk som kan utføre denne rapporten. Derfor er den mest sannsynlig den grundigste rapporten i markedet, med unntak av Boligtilstandsrapport™.

Begge disse rapportene leveres kun av mestere utdannet av og tilknyttet Byggmestrenes Takseringsforbund.

EierskifterapportIllustrasjon1

Forsiden er enkel og oversiktlig, med de fargekodede tilstandsgradene listet opp midt på siden. Antall anmerkninger pr. tilstandsgrad står tydelig her.

Forsiden på Eierskifterapport™ er utformet slik at man raskt får et overblikk over boligens helhetlige tilstand. Tilstandsgradene står listet opp, med antall bemerkninger for hver tilstandsgrad ved siden av. På denne måten får man et inntrykk av boligens tekniske tilstand med det samme.

Videre er rapporten utformet slik at oppmerksomheten hele veien igjennom retter seg mot det som er viktig. Informasjon om boligens tilstand. Det er minimalt med fancy designelementer, som bare er egnet til å trekke oppmerksomheten bort. Rapporten er utformet med et mål for øye:

Lesbarhet for kjøper av bolig.

EierskifterapportIllustrasjon2

Gjennom hele rapporten er det mye luft og lite annet som tar oppmerksomheten bort fra den viktige informasjonen. Ved hver bygningsdel står den fargekodede tilstandsgrad også.

Fargekodene som benyttes ved hver tilstandsgrad går igjen i hele rapporten, og trekker raskt oppmerksomheten til leseren mot det som er er verdt å merke seg ved sitt potensielt nye hjem.

Helt bakerst finner man en oppsummering av de bygningsdelene som har blitt vurdert til TG2 eller TG3, der man kan få et innblikk i hva man må påregne å foreta seg av utbedringer ved eventuell overtagelse.

EierskifterapportIllustrasjon3

Bakerst finnes det en oppsummering av de funn som interessenter bør være spesielt oppmerksom på. De bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 eller 3.

Dette betyr at man raskt og enkelt kan få et realistisk helhetsinntrykk av boligen man er interessert i. Dermed kan hver og en vurdere tilstand opp mot egne behov og ønsker ved å se på forsiden og oversikten bakerst. For de som ønsker et hjem med minimalt vedlikehold er dette en effektiv måte å sortere ut det som kan bli et oppussingsobjekt, men som for andre kan være husdrømmen.

Uansett vet man med en Eierskifterapport™ at boligen har blitt vurdert av en fagmann med praktisk byggfaglig erfaring, som jobber for å skape trygg bolighandel for både selger og kjøper av norske hjem.