Næringstakst

Mesterskolen tilbyr nå kurs i næringstakst! For mange i byggebransjen er nettbasert undervisning et meget godt alternativ i en ellers travel hverdag.

Emnene tar for seg teori knyttet til Eierskifterapport™ som bygger på deler av NS 3600, boligtaksering og aktuelle juridiske emner. Sentrale begrep som arealmåling og verdisetting er en del av kurset.

Løpende opptak

Sted: Nettbasert

Innhold i kurset:

 • Økonomi for fast eiendom.
 • Analyser av utviklingspotensial for fast eiendom.
 • Markedsføring av fast eiendom.
 • Bygninger og konstruksjoner.
  -Forvaltning, drift og vedlikehold.
 • Relevante lover for eiendom.
  -Avtaleloven.
  -Husleieloven.
  -Avhendingsloven.
  -Tomtefesteloven.
  -Jordloven.
  -Konsesjonsloven.
  -Plan- og bygningsloven.
 • Verdsettelse (innblikk i forskjellige standarder i bransjen)
 • Utarbeidelse av næringstakstrapporter.

Del 1 (nettbasert), avsluttes med en elektronisk eksamen.

Del 2:
Denne delen består av 4 individuelle moduler med eksterne foredragsholdere over to dager.
Foredragsholderne vil gå i dybden på det stoffet som er viktigst.
Foredragsholderne er spesialister innafor sine områder og på en eller annen måte er tilknyttet markedet, med spesialiteter innenfor lover, megling, verdivurdering, etc.
Dato for del 2 blir mest sannsynlig i månedsskiftet Februar/Mars 2021. Eksakt dato vil bli kunngjort når vi vet mer om Covid-19 situasjonen.

 Nytt kurs starter: Nov. 2020 sen påmelding!

Omfang: 
Kurset varer ca. 6 måneder og er delt inn i 12 moduler. 8 moduler på nett og 4 moduler ved oppmøte/samling.
Kurset må gjennomføres innen 3 år fra påmeldingsdato!

Påmelding

Pris for kurs: kr. 57 800.-

Klasserom på nett: Studiet har sitt eget klasserom på nett. Her vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om alt som skjer i klassen din. Her finnes oppslagstavler og chat hvor du kan ha kontakt med medstudentene og faglig ansvarlig. Her vil du også finne undervisningsopplegg, delprøver og eksamen.

Kontakt post@bmtf.no