Kurs i reklamasjon og skadetaksering

Mesterskolens tilbyr skadetaksering på Internett. For mange i byggebransjen er nettbasert undervisning et meget godt alternativ i en ellers travel hverdag.

Innhold:
• Innføring i NS 3600
• Etikk
• Jus og forsikringsvilkår
• Fukt
• Skadegjørere, bygningsbiologiske skader og radon
• Dokumentasjon
• Rapportverktøy

Påmelding
Nytt kurs starter: Første mandag i hver måned.

Omfang og organisering: 6 uker – Nettbasert
Pris: kr. 28 400.-

Studiet har sitt eget klasserom på nett. Her vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om alt som skjer i klassen din. Her finnes oppslagstavler og chatt hvor du kan ha kontakt med medstudentene og faglig ansvarlig. Her vil du også finne undervisningsopplegg, delprøver og eksamen. Kurset må gjennomføres innen 3 år fra påmeldingsdato!

Kontakt post@bmtf.no