Kvalitetsløftet

2015 nærmer seg med stormskritt, og mer enn 100 BMTF-byggmestere er nå klar til å ta fatt på vår nye Boligtilstandsrapport™. Dette er selvfølgelig ikke nok til å dekke hele markedet enda, men siden BMTF har krav til både teoretisk og praktisk byggteknisk utdannelse kan man ikke forvente at BMTF skal dekke hele markedet alene. Målsettinga er selvfølgelig at BMTF skal dekke markedet innen rimelig tid.

Selv om flere aktører i bransjen har sådd usikkerhet i markedet ved å kreve obligatoriske tilstandsrapporter til fantasipriser, har Byggmestrenes takseringsforbund arbeidet videre med å rekruttere nye byggmestere. Vi i BMTF er glade for at Eiendom Norge har arbeidet hardt sammen med eiendomsmeglerne for å gjennomføre dette kvalitetsløftet som skal komme både boligkjøpere og boligselgere til gode. Siden enkelte aktører har arbeidet i mot forbrukerne, er det desto mer imponerende den jobben som har blitt utført og utføres av de aktørene som arbeider for dette kvalitetsløftet.

Selv om BMTF krever den ypperste kompetansen i byggebransjen, byggmesterutdannelse, er vi likevel det raskest voksende fagforbundet i Norge. Vi ser frem til en tryggere bolighandel i fremtiden.

Byggmesteren har alltid utført tilstandsanalyser av boliger, og vil fortsette med det i all fremtid. Boligtilstandsrapport™ er den nye rapporten i markedet og den utføres av en BMTF-byggmester.

Derfor kaller vi det for kvalitetsløftet.