Målsetting

BMTF skal være det ledende takseringsforbundet i Norge ved utgangen av 2018.

 

Vår visjon

Vår visjon er at både selger og kjøper av bolig skal være trygge på at handelen er over når nøkkelen er overlevert.

Korrekt og konkret kunnskap om boligens tilstand er avgjørende for at vi skal nå dette målet. Veien dit er brolagt med en rekke forutsetninger, som alle er med på å få oss trygt frem dit vi skal.

Vi kommer ingen vei om vi ikke sørger for at våre takstmenn har rett kompetanse. Dette oppnår vi ved å stille strenge, men lettfattelige krav allerede ved opptak til kurs.

Vi kommer ingen vei om vi aksepterer at takstbransjen er uforanderlig. Det er den ikke. Heldigvis. Som ny aktør må vi våge å stille kritiske spørsmål. Vi må våge å være den utfordreren som sier: Må det være sånn? Det har ikke fungert så godt til nå, hva med å tenke nytt?

Vi kommer ingen vei om vi prøver å utkonkurrere en annen bransje totalt. Hver bransje bør få tilpasse seg fremtiden som best de kan, og ingen er tjent med at kompetanse forsvinner fra helheten.

Vi kommer ingen vei om vi ikke tilpasser oss den nye hverdagen, i samarbeid med andre aktører. Meglere, forsikringsselskap og advokater har erfaring som vi trenger for å bli bedre. Selv om vi kan være uenige, må vi likevel lytte til de og lære av de.

Vi kommer ingen vei om vi ikke går i dialog med åpenhet og løsningsvilje, uansett hvem vi snakker med.

Vi kommer ingen vei, om vi ikke hele tiden har vår visjon i tankene.

Vår visjon er at både selger og kjøper av bolig skal være trygge på at handelen er over når nøkkelen er overlevert.

Byggmestrenes Takseringsforbund