Mats Hansen – Byggmester og Takstmann

Mats Hansen er vestfolding i vestlandets hovedstad, Bergen. Han har helt fra starten av utdannelsen tatt sikte på å bli takstmann. Etter en periode med utprøving av yrket, tok han steget og sa opp sin faste jobb, og satset fullt som takstmann våren 2016. Han har ikke angret.

 

  1. Hvorfor ble du takstmann?

Takstmann er et yrke jeg ble introdusert for allerede da jeg begynt som tømrerlæring. Min tidligere arbeidsgiver arbeidet også som dette ved siden av og drive byggmesterbedriften jeg var ansatt i. Nysgjerrigheten min på dette, noe litt ukjente yrke, fikk meg til å undersøke nærmere hva det ville innebære og utøve takseringsyrket. Interessen kom tidlig og jeg begynte målrettet og jobbe med sikte på å fullføre en takstutdanning.

  1. Hvorfor valgte du BMTF?

Jeg startet min takstutdanning i et av de andre takseringsforbundene. Jeg deltok der i om lag 1 års tid og fullført flere av kursene som ble tilbud der. Av flere årsaker rettet mot utdanningsinstitusjonen valgte jeg å bryte utdanningen. I et kort øyeblikk var jeg redd takseringsdrømmen ikke ville kunne realiseres og at det kanskje ikke var et yrke slik jeg hadde sett for meg. Jeg var nyutdannet byggmester med hensikt og bli takstmann, men dessverre opplevde jeg på ingen måte at det byggfaglige var det som var i fokus da takstutdanningen min begynte. Jeg opplevde det brutalt og urettferdig, og få beskjed av utdanningsinstitusjonen at jeg ikke ville få tildelt de samme studiepoengene som en del av de andre deltakerne på kurset ville få ved avlagt eksamen, grunnen til dette var min manglende realkompetanse. Jeg var da for ung til 5 år praksis, selv om jeg hadde samme kompetanse og kursing som andre på kurset. For meg ble det rart at kompetansenivået skulle legges ved generell studiekompetanse i et praktisk yrke, og at byråkratiske regler gjorde at jeg ikke kunne få studiepoeng jeg hadde tilegnet meg i ettertid. Jeg måtte eventuelt ta eksamen igjen, når jeg hadde kommet over 5-årsgrensen. Med de ekstrakostnadene det ville medført.. Jeg visste godt hvor mye slit og arbeid det lå bak byggmesterutdanningen. Denne tror jeg ikke man vil kunne erstatte med månedskurs bak en skolepult.

BMTF kontaktet meg en stund etter at jeg hadde lagt tanken om takstutdanningen på hyllen, men til gjengjeld hadde en god del mer studiegjeld en tidligere. Det første som slo meg var navnet Byggmestrenes takseringsforbund, for en ny utdannet byggmester var dette musikk i ørene. Etter noen hyggelige telefonsamtaler med ledelsen i BMTF forstod jeg raskt at samholdet i BMTF var sterkt og ikke minst nyttig. BMTF er slik jeg ser det bygget opp med noen solide grunn pilarer, forbundet har en unik nærhet til sine medlemmer som igjen skaper gode holdninger og dialog takstmennene imellom. I et forbund med så mange forskjellige håndverksmestere er det ingen tvil om at vi drar kjempefordel av god dialog oss imellom. Der tror jeg ingen vil kunne konkurrere med oss.

  1. Hvilken bakgrunn hadde du før du ble takstmann?

Jeg startet som tømrerlærling i 2008. De første årene bestod hovedsakelig av restaurering av eldre boliger på Østlandet. Etter noen år flyttet jeg til Vestlandet og begynte i et tømrerfirma som primært arbeidet med oppføring av nye eneboliger. Ved siden av husbyggingen startet jeg på mesterutdanningen. Da denne var ferdig begynte jeg på takseringsutdanningen. Jeg arbeidet et års tid som tømrer/tømrerbas ved siden av å starte opp som takstmann. I dag er det kun taksering som står på agendaen.

  1. Hvordan ser arbeidsdagen din ut?

Arbeidsdagen min starter tidlig og den starter alltid med å sjekke mail. Om ikke jeg har befaring tidlig om morgen, reiser jeg bort på kontoret som jeg deler med to andre takstmenn fra BMTF. Her blir det telefoner, rapportskriving, og oppfølging av oppdragsgivere. Men det aller beste er de faglige diskusjonene vi har på kontoret. Har vi ledig tid setter vi oss ned og går igjennom tidligere rapporter og deler erfaringer. Utenom tiden på kontoret er det klart at det er befaringene som er det vi brenner for.

  1. Hva er det beste ved å være takstmann?

Det beste ved takstyrket er alle menneskene jeg får møte, og ikke minst det at jeg får komme inn i hjemmene til det norske folk. Etter endt arbeidsdag legger man seg alltid full av inntrykk, enten er man blitt fortalt en god historie eller man har sett en bolig med utfordringer man ikke har stått ovenfor før.

  1. Hvis du kunne endret noe i bransjen, hva ville det vært?

Jeg synes takstbransjen har hatt en god utvikling i riktig retning det siste året. Jeg opplever også at flere av oppdragsgiverne, være seg private eller bedriftsmarkedet, har samme fokus som oss i BMTF; Nemlig å få ned tvistene som lett kan oppstå ved avhending av eiendom. Dette er noe vi til en vær tid må etterstrebe å arbeide for. Endringen i riktig retning ble gjort ved lanseringen av Eierskifterapport. Endringen som står igjen nå er at alle aktører i takstbransjen vil være villig til innse nettopp dette.

  1. Fortell kort om et spesielt oppdrag du har utført innen taksering.

Å skulle trekke frem et spesielt oppdrag vil være vanskelig, men et takstoppdrag for meg består i hovedsak av 4 ting: Grundig undersøkelse av boligen, innhenting av informasjon, dialog med selgeren og rapportskriving. For meg er samarbeidet mellom alle involverte ved et boligsalg et viktig utgangspunkt for en god rapport. Og jeg opplever at selgere er flinke til å engasjere seg for å unngå tvister i ettertid av et salg, slik bør, og skal det være, og det skal vi arbeidet for å videreføre også i fremtiden.