Nettbasert kurs i Boligtilstandsrapport™

Nettbasert kurs i tilstandsrapport ved omsetning av bolig

Emnene tar for seg teori knyttet til Eierskifterapport™ som bygger på deler av NS 3600, boligtaksering og aktuelle juridiske emner. Sentrale begrep som arealmåling og verdisetting er en del av kurset.

Løpende opptak

Sted: Nettbasert

Innhold i kurset:

 • Dokumentasjon
 • Arealmåling
 • Rapportskriving
 • Tekniske forskrifter
 • Teknisk verdi
 • Ulovfestet profesjonsansvar og aktuelle lover
 • Taksering
 • El.kontroll
 • Radon
 • Bygningsbiologiske skader.
 • Miljø

 Nytt kurs starter: Første mandag i hver måned.

Omfang: Ett semester med nettbasert kurs – I tillegg er det en samling med praktisk gjennomgang av tilstandsanalyse på en enebolig.
Kurset må gjennomføres innen 3 år fra påmeldingsdato!

Organisering: Kurset er organisert som et nettbasert kurs. Kurs i tilstandsrapport™ har som mål å gi en innføring i teknisk tilstandsanalyse av boliger, i tillegg til vanlig taksering av boliger. Det blir lagt vekt på arealmåling, tekniske forskrifter og jus.

 

Påmelding

Pris for kurs: kr. 42 600.-

Klasserom på nett: Studiet har sitt eget klasserom på nett. Her vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om alt som skjer i klassen din. Her finnes oppslagstavler og chat hvor du kan ha kontakt med medstudentene og faglig ansvarlig. Her vil du også finne undervisningsopplegg, delprøver og eksamen.

Kontakt post@bmtf.no

Veien videre Kurs i skadetaksering.

Les mer om takstmann-utdanning på Mesterskolen og hvordan bli takstmann.

Takstmann Jobbmuligheter

Det finnes mange muligheter innen takstyrket, noen av disse kan være f.eks

Eierskifterapporter
Skadetakster
Verditakster (arv, skifte/skilsmisse)
Landbrukstakster
Næringstakster
Reklamasjons
Byggesaker
Ulovlige byggesaker
Ulovlige bruk av bygninger
Manglende ferdigattester
Kontroll oppdrag i byggesaker
Kontrolloppdrag for banker (byggelånsoppfølging)
Sakkyndige i rettssaker (rettsoppnevnte)
Sakkyndige i rettssaker vitneprov
Meddommer i rettssaker